Utbildning

På campus finns studenter som läser på olika utbildningar som ges av Umeå universitet eller Luleå tekniska universitet. Här finns även studenter som går yrkeshögskoleutbildningar som ges av den kommunala vuxenutbildningen. Mer information finns vid varje enskild program- och kursbeskrivning.

Program Poäng Termin Nivå Ort
Senare del av Med/- vårdprogram. Termin 2 eller högre 30.0 Ht-16 Grund Skellefteå
Senare del av Med/- vårdprogram. Termin 2 eller högre 30.0 Vt-17 Grund Skellefteå
Senare del av Med/- vårdprogram. Termin 2 eller högre 30.0 Vt-18 Grund Skellefteå
Senare del av Med/- vårdprogram. Termin 2 eller högre 30.0 Ht-18 Grund Skellefteå
Senare del av Samhällsvetenskapliga program. Termin 2 eller högre 30.0 Vt-17 Grund Skellefteå
Senare del av Samhällsvetenskapliga program. Termin 2 eller högre 30.0 Ht-16 Grund Skellefteå
Senare del av Samhällsvetenskapliga program. Termin 2 eller högre 30.0 Ht-18 Grund Skellefteå
Senare del av Samhällsvetenskapliga program. Termin 2 eller högre 30.0 Ht-17 Grund Skellefteå
Sjuksköterskeprogrammet 180.0 Vt-17 Grund Skellefteå
Sjuksköterskeprogrammet 180.0 Ht-16 Grund Skellefteå
Sjuksköterskeprogrammet 180.0 Vt-18 Grund Skellefteå
Sjuksköterskeprogrammet 180.0 Ht-18 Grund Skellefteå
Sjuksköterskeprogrammet 180.0 Ht-17 Grund Skellefteå
Socionomprogrammet 210.0 Ht-17 Grund Skellefteå/Umeå
Kurs Poäng Termin Ämne Nivå Ort
Att undersöka sociala fenomen 13.5 Ht-18 Socialt ar.. Grund nybörjare Skellefteå
Biomedicin och omvårdnad 10.5 Vt-18 Omvårdnad/.. Grund, ej nybörjare Skellefteå
Biomedicin och omvårdnad 10.5 Ht-18 Omvårdnad/.. Grund, ej nybörjare Skellefteå
Centrala teorier och begrepp i socialt arbete 10.5 Vt-18 Socialt ar.. Grund nybörjare Skellefteå
Det sociala verksamhetsfältet - Socionomers arbetsuppgifter och professionsroller (Internationellt) 13.5 Ht-18 Socialt ar.. Grund nybörjare Skellefteå
Det sociala verksamhetsfältet - Socionomers arbetsuppgifter och professionsroller - Nationellt 13.5 Ht-18 Socialt ar.. Grund nybörjare Skellefteå
Folkhälsa och primärvård 7.5 Vt-18 Omvårdnad/.. Grund, ej nybörjare Skellefteå
Folkhälsa och primärvård, verksamhetsförlagd utbildning 7.5 Vt-18 Omvårdnad/.. Grund, ej nybörjare Skellefteå
Folkhälsa och primärvård, verksamhetsförlagd utbildning 7.5 Ht-18 Omvårdnad/.. Grund, ej nybörjare Skellefteå
Katastrofmedicin 3.0 Ht-18 Omvårdnad/.. Grund, ej nybörjare Skellefteå
Katastrofmedicin 3.0 Vt-18 Omvårdnad/.. Grund, ej nybörjare Skellefteå
Kroppen och omvårdnad 13.5 Ht-18 Omvårdnad/.. Grund, ej nybörjare Skellefteå
Kroppen och omvårdnad 13.5 Vt-18 Omvårdnad/.. Grund, ej nybörjare Skellefteå
Ledarskap i vården II 3.0 Vt-18 Omvårdnad/.. Grund, ej nybörjare Skellefteå
Ledarskap i vården II 3.0 Ht-18 Omvårdnad/.. Grund, ej nybörjare Skellefteå
Ledarskap i vården III 4.5 Ht-18 Omvårdnad/.. Grund, ej nybörjare Skellefteå
Ledarskap i vården III 4.5 Vt-18 Omvårdnad/.. Grund, ej nybörjare Skellefteå
Omvårdnadens metoder och procedurer 15.0 Ht-18 Omvårdnad/.. Grund, ej nybörjare Skellefteå
Omvårdnadens metoder och procedurer 15.0 Vt-18 Omvårdnad/.. Grund, ej nybörjare Skellefteå
Omvårdnadens organisation och ledning del I 7.5 Ht-18 Omvårdnad/.. Grund, ej nybörjare Skellefteå

Sidansvarig: Frida Fjellström

Utskriftsversion

Kontaktpersoner

Utbildningsservice vid Umeå universitet campus Skellefteå

Studieadministratör
Ewa Gustafsson

Institutionen för omvårdnad

Ortsansvarig
Birgitta Persson