För våra studenter

Universitetshusets, hus C, öppentider

Entrédörrarna samt dörren till hus C är öppen mellan 07.00–17.00 på vardagar. På helgerna är Universitetshuset låst. Med passerkort kommer du in dygnet runt. Entréplanet i hus C är larmat från 19.00 till 7.00.

Passerkort - datasalar

Med passerkort får ni tillträde till universitetshuset och datasalarna i D-huset. Datasalarna är larmade och en förvarningsignal ljuder innan larmet går och man måste dra sitt passerkort.

Studentbokning av grupprum

Som student har du möjlighet att boka grupprum i anslutning till dina pågående kurser. Bokningar kan göras fem dagar framåt för max tre tillfällen. CAS-inloggning krävs.
Länk till TimeEdit3 - bokning för studenter

Login och e-post

När ni löser passerkortet får ni samtidigt ett login till datorerna. E-post-adressen aktiverar ni enl informationen i antagningebeskedet. Viktigt! Lärare och övrig personal använder ofta er e-post som informationskanal. Obs! Tänk på att både passerkort och login är personligt.

Studentservice

Receptionen finns i entréplanet i hus C och är bemannad 08.00–12.00 samt 13.00–16.00. Här kan ni  få hjälp med registrerings- och studieintyg, adressändring och naturligtvis är ni välkomna med andra frågor kring er utbildning.

Kontaktuppgifter:
Ewa Gustafsson Tel. 0910–78 72 13.
E-post: ewa.gustafsson@umu.se.

För studenter

Här finns all information som du behöver veta som student.

Studenthälsan

Välkommen till Studenthälsan! Att må bra under studietiden är en god grund för att orka med studierna. Studenthälsan finns för alla studenter vid Umeå universitet oavsett studie- och bostadsort.

Mer information om Studenthälsan och kontakter Studenter med annan studieort än Umeå som önskar samtalsstöd ska kontakta Studenthälsan, så förmedlar de samtalsstöd på den ort där du studerar.

Studentpräst på Campus 

Tom Randgard finns nu som studentpräst på Campus Skellefteå. Studenter är välkomna att kontakta Tom via tel 0910-787941 eller via mejl tom.randgard@svenskakyrkan.se.                               

Campusbiblioteket Skellefteå

Campusbiblioteket är biblioteket på campus. Biblioteket ger service till utbildning, forskning och utvecklingsarbete, främst inom ämnesområdena teknik, ekonomi och vård.

Utbildningsbevakning Umeå studentkår

Du som läser vid samhällsvetenskaplig och humanistisk fakultet samt fakultet för lärarutbildningen är medlemmar i Umeå studentkår. Är du missnöjd med utbildning eller praktik? Har du problem med en kurs, lärare eller klasskamrat? Du är alltid välkommen med dina funderingar, åsikter och tankar. En förutsättning för att vi ska kunna göra ett bra jobb är att vi vet vad du som student anser om din utbildning. Hör av er! Tel 090–786 90 00.

Studentföreningen Campus Skellefteå

Studentföreningen Campus Skellefteå, är en organisation för de ca 1000 studenterna vid Luleå tekniska universitet och Umeå universitet i Skellefteå. Arbetar för att samordna kårverksamheten vid de olika studentkårerna i Skellefteå.

Restaurang och cafeteria

På campus i Skellefteå finns två restauranger och två kaféer. Där kan studenterna äta lunch och fika till bra priser.

Regler vid tentamina

Anmälan till tentamen ska göras via webben senast 10 dagar innan tentan, detta för att kunna planera antal salar och vakter. Det finns av rektor fastställda regler för tentamensskrivningar.


Sidansvarig: Frida Fjellström

Utskriftsversion

Terminstider

Höstterminen 2018

3 september – 20 januari

Vårterminen 2019

21 januari – 9 juni

Andra viktiga datum

Boende

I Skellefteå finns god tillgång till både studentbostäder och "vanliga lägenheter".

Skebo Tel. 0910-73 65 00

HSB Tel. 0910-71 11 40

Riksbyggen Anderstorp