Till umu.se

Samverkan

Vår utbildning och forskning berör många människor, även utanför campus. Umeå universitet vill bidra till tillväxt och utveckling i hela regionen genom att samarbeta med företag, organisationer, myndigheter och andra aktörer. Genom att samarbeta med företag, organisationer och andra aktörer kan vi skapa nya produkter, tjänster och idéer, höja kompetensnivån och utveckla verksamheter.

Det är av stor vikt för universitetet att få ta del av omvärldens frågeställningar och erfarenheter, för att på så sätt bli en än starkare motor i den regionala utvecklingen.
Det finns många områden och projekt att samarbeta kring som gynnar både omvärlden och universitetet t.ex.:

  • Examensarbeten på uppdrag av företag/organisationer
  • Utbildning och kompetensutveckling
  • Forskarcheckar

För att underlätta kontakter mellan universitetet och det övriga samhället finns Enheten för externa relationer, ER, som fungerar som en ingång till Umeå universitet vad gäller samverkan. ER förmedlar forskningssamarbeten, uppdragsutbildningar, tar fram nya utbildningssatsningar och arbetar för att skapa kontakter mellan studenter och arbetsliv.

De lokala kontaktpersonerna för ER hittar du i högerkolumnen på sidan. För förfrågningar som rör områdena vård och omsorg är Kerstin Nilsson kontaktperson i Skellefteå. Vi lotsar dig rätt inom universitetet och hjälper dig hitta den kompetens du behöver.

Välkommen att kontakta oss!


Sidansvarig: Frida Fjellström

Utskriftsversion

Kontaktpersoner

Liselotte Lundqvist
tel 0910-78 72 16
mobil 070-221 24 05

Anna Dahlberg
tel 0910-78 72 15
mobil 070-557 54 93

Nils E Vesterberg
tel 0910-78 72 12

Institutionen för omvårdnad

Kerstin Nilsson
tel 0910-78 72 27