Till umu.se

Campus Skellefteå/Skellefteå är nära!

Umeå universitet har fyra campus. Huvudcampus är Campus Umeå vid själva universitetet och i Umeå finns även konstnärligt campus. Regionala campus är Campus Skellefteå och Campus Örnsköldsvik.

Skellefteå är en stad att trivas i. Våra studenter brukar skryta om hur bra sammanhållning de har i klasserna och hur engagerade lärarna är. Universitetets lokaler ligger nära centrum och på campus finns studentreceptionen där du får hjälp med alla praktiska detaljer. I samma kvarter finns Campusbiblioteket. Du bor nära också - Skellefteå kommun garanterar dig en bra bostad inom promenadsvstånd från campus.

Enheten för externa relationer, ER, finns på plats. ER ska fungera som ett stöd och en kontakt för företag, organisationer och myndigheter som söker samarbete med Umeå universitet. En ambition är att utöka samverkan mellan Umeå universitet och omgivande samhälle för att härigenom öka studenters anställningsbarhet. Webbplatsen www.linkedstudent.umu.se underlättar för arbetsgivare och studenter att hitta varandra för olika typer av samarbeten. Det kan handla om alltifrån examensarbeten och uppsatsuppdrag till praktikplatser och extrajobb, som företag/organisationer kostnadsfritt kan annonsera om på hemsidan. Du hittar mer information om ER på www.er.umu.se

Lärarna som undervisar är oftast tillresta från Umeå och tillhör det lärarlag som undervisar motsvarande kurser på campus i Umeå. Undantag är sjuksköterskeprogrammets lärare som finns stationerade i Skellefteå.


Sidansvarig: Frida Fjellström

Utskriftsversion